چاپ صارم یکی دیگر از خدمات خود را چاپ بر روی پازل بازی قرار داده است

شما میتوانید عکس کودک و یاعکس های خانوادگی و یا هر طرحی که دوست دارید را برای ما ارسال نموده و یک پازل بازی در سایز 

  دریافت نمایید A4

چاپ بر روی پازل بازی به عنوان یک هدیه در جشن تولد ها و یا جهت تشویق بچه های مهد کودک میتواند شادی دوچندانی برای کودکان ایجاد نموده و سرگرمی خوبی برای انها می باشد