چاپ صارم اخیرا چاپ روی تابلو فرش را شروع کرده

شما میتوانید عکس و یا تصاویر موردنظر خود را بصورت تابلو فرش داشته باشید

بهترین هدیه برای عزیزانی که دوستشان دارید

سایز های موجود 20*30   و 30*50  و 50*70  و 100*70