چاپ صارم توانائی چاپ روی ظروف پذیرائی را دارد

یکی از روشهای متداول در بین شرکت ها چاپ لوگو مربوط به خودشان بر روی ظروف پذیرائیاست .

از انجائی که چاپ در تیراژ یک یا دو سری توسط شرکتهای بزرگ تولید کننده ظروف پذیرائی انجام نمیشود

 

چاپ صارم به صورت تخصصی ای کار را انجام خواهد داد و لوگو شما را روی ظروف پذیرائی چاپ خواهد کرد ( این نوع چاپ با حرارت بالا در کوره انجام شده و هرگز پاک نخواهد شد )

کافیست لوگو خود را برای ما بفرستید ما به هر تعداد که نیازداشته باشید ان را بر روی فنجان نعلبکی قندان شکردان قوری پیش دستی و یا بشقاب برای شما چاپ نموده و ارسال مینماییم