چاپ صارم توانائی چاپ روی انواع پرچم را دارا میباشد

چاپ روی پرچم رومیزی که بصورت یکطرفه و یا دوطرفه انجام می گردد و به همراه میله و پایه سنگی تحویل می شود

این نوع پرچم در اندازه استاندارد 30*20 سانتیمتر و با ریشه های سفید سرمه ای قرمز و زرد میباشدو چاپ طرح روی انها حد اکثر تا 2 سانتیمتر مانده به ریشه انجام خواهد شد

قیمت چاپ یکرو 17000 تومان و چاپ 2 رو 20000 تومان میباشد

      

چاپ بر روی پرچم تشریفات با لوگو مخصوص شرکت و یا پرچم کشورها که با میله استیل و پایه برنجی میباشد ( 2 نوع پایه پنجه شیری و خورشیدی موجود است )

قیمت پرچم تشریفات با پایه پنجه شیری و میله  200000 تومان میباشد

قیمت پرچم تشریفات با پایه خورشیدی  و میله  210000 تومان میباشد

این نوع پرچم در اندازه استاندارد 140*90 سانتیمتر و با ریشه های سفید سرمه ای و قرمز و با میله استیل 230 سانتی متری ارائه میگردد و چاپ طرح روی انها حد اکثر تا 70*70 سانتیمتر و برای پرچم کشورها بصورت کامل انجام خواهد شد