چاپ صارم متخصص چاپ لوح تقدیر بر روی کاشی – پیش دستی و بشقاب میباشد

شرکت ها و سازمانها برای تقدیر از کارمندان خود میتوانند از لوح تقدیر هائی که روی کاشی چاپ میشوند استفاده نمایند ( این لوح های تقدیر به همراه قاب جلوه ویژه ای دارند)

دبستانها و دبیرستانها برای تقدیر از دانش آموزان نمونه خود میتوانند عکس و نام انها را برای ما ارسال نموده و از لوح هائی که بر روی پیش دستی و یا بشقاب چاپ مشوند استفاده نمایند ( لین لوح ها به همراه گیره آویز و پایه تحویل خواهد شد )