چاپ صارم اقدام به چاپ  عکس یا لوگو سفارشی شما روی ساعت دیواری و یا اداری با کیفیت فوق العاده ای مینماید . دقت داشته باشید که عکس دلخواه شما به صورت کامل برروی صفحه ساعت چاپ میشود. این تفاوتی است که مابین ساعت های چاپ شده توسط چاپ صارم و همکاران دیگر وجود دارد. ساعت های دیواری در واقع بشقابی هستند با قطر 26 سانتی متر که هم قابلیت نصب روی دیوار را دارند و هم می توانند روی پایه قرار گیرند.شما لوگو و یا عکس خود را برای چاپ روی ساعت برای ما ارسال نمائید و یک ساعت استثنائی داشته باشید.

چاپ لوگو بر روی ساعتهای اداری نیز در بین شرکتها مرسوم است و ما این خدمت را نیز برای مشتریانمان انجام خواهیم داد .