چاپ صارم اقدام به چاپ روی شال و روسری نیز مینماید

 شرکت ها می توانند لوگوی خود را روی شال یا روسری چاپ نموده و به عنوان لباس فرم و یکدست در اختیار بانوان کارمند در شرکتشان قرار دهند و همچنین چاپ طرح های اختصاصی و دلخواه شما روی شال و روسری خود میتواند پوششی اختصاصی برای شما شود .