چاپ صارم برای بر طرف کردن نیاز مشتریان اقدام به چاپ روی پد موس نموده است

شما هم میتوانید با هزینه ای کم یک پد موس اختصاصی با طرح و یا عکس دلخواه خود داشته باشید .

شرکت ها و سازمانه برای متحدالشکل بودن وسایل خود اقدام به چاپ روی پد موس با لوگو اختصاصی خود مینمایند و این امر باعث زیبایی در محیط کار می گردد.

همچنین چاپ روی پد موس و هدیه دادن در نمایشگاههای لوازم کامپیوتری – نوشت افزار و صنایع وابسته از روشهای تبلیغاتی متداول میباشد.